Vintage Design Tea Storage Tin

Size: 90xH115mm

Material: Tin

Weight: 103g

Description: Food tin, storage tin, tea tin, round container with lid, CMYK printing, vintage design products, food packaging 

Vintage Design Tea Storage Tin