M&M储蓄罐

尺寸:78xH164mm

材料:马口铁

重量:117g

详情:企业定制产品、限量版M&M储蓄罐、马口铁储蓄罐、礼品包装、礼品必备

M&M储蓄罐

  Hailiang Metals Products Co., Ltd

  Copyright © 2018 Hailiang Metals Products Co., Ltd

  广州市海量金属制品有限公司

  020-32992868
  Sankezhu Shanyuan Rd., Shitan Town, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong, China, 511300
  020-32991078
  ​中国广东省广州市增城区石滩镇三棵竹工业园